Att välja onlinemarknadsförare

Eftersom rollen / kompetensen onlinemarknadsförare  (e.g. hela branschen onlinemarknadsföring )  är relativt ny i Sverige kan det som företag vara svårt att göra en bra och ”objektiv” bedömning av alla företag och konsulter som arbetar inom branchen. Många webb och reklambyråer anser att de är bra på onlinemarknadsföring och relaterade områden. Likså finns det många konsulter vars nivåer förmodligen kan variera avsevärt.

En onlinemarknadsförare är en person som använder digitala medier strategiskt och taktiskt för att uppnå fördefinierade (oftast) kommersiella mål, tex skapa leads, intresseanmälningar, öka besöksantalet från Google, ta strategiska nyckelordspositioner, öka konverteringen etc. Som online marknadsförare arbetar man ofta även med sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring, sociala medier, affiliate, epostmarkandsföring m.m.

Vad bör en onlinemarknadsförare kunna?

Rent generellt skadar det aldrig med någon form av formell utbildning. Eftersom det, fram till i år, inte funnits några längre utbildningar inom ämnet onlinemarknadsföring är det lite knepigt. Däremot finns det gott om utbildningar som är nära relaterade som tex copy utbildningar, usability, tillgänglighet, marknadsföring och reklam. Mer specifikt bör dock en bra onlinemarknadsförare ha goda erfarenheter av följande områden:

 • grundläggande kunskaper om internets uppbyggnad (ip adresser, servrar, domäner etc)
 • förståelse för sökmotorers sätt att arbeta
 • kunna göra nyckelordsanalyser
 • möjligheter och begränsningar hos sociala medier
 • grundläggande webbprogrammering (html, css, jscript, php, etc )
 • skriva för webben
 • webbsajters uppbyggnad & struktur
 • CMS system

Vad kan man kräva av en digital marknadsförare?

Ingen onlinemarknadsförare (som är seriös) kan någonsin garantera några exakta resultat, tex placeringar i sökmotorer, tex etta på google som vissa oseriösa aktöerer försöker göra gällande (de kan eventuellt fungera en begränsad period om man använder oetiska metoder s.k black hat). Vid onlinemarknadsföring finns alltid faktorer som man inte rår över, tex konkurrens, ändringar i sökmotorerna etc. Däremot kan man efter olika analyser komma överens om att arbeta mot vissa uppsatta mål som anses rimliga av båda parter. Ett bra sätt är tex att ha en prestationsbaserad ersättningsmodell efter vissa nivåer.

Hur bedömmer man en onlinemarknadsförare?

Frågan beror naturligtvis en hel del på vem som ska anlita onlinemarknadsföraren och vilken typ av projekt det är. Handlar det om den lokala Aikidoklubbens hemsida räcker det kanske med den lokala förmågan på orten. Handlar det om att marknadsföra en ny pokersajt på nätet krävs helt andra kvalifikationer. Det finns ändå några konkreta saker man kan fråga om som borde ge en fingervisning om vem man har att göra med. En person som är duktig på marknadsföring online bör tex kunna:

 • påvisa uppnådda resultat (uppnådda placeringar i sökmotorer)
 • visa referenser (tidigare anställningar, eller genomförda uppdrag)
 • visa upp eventuella egna webbsajter

Denna artikel är i första hand ett försök att ranka bra på ordet onlinemarknadsförare .

Om Thomas